Het verschil tussen gedomineerd worden en lijfstraf